12 lip 2013

Niepodzielni

„Ale też w moim przekonaniu tylko człowiek sam jest w stanie opowiedzieć prawdę o sobie. Nikt za niego.

Kiedy nawet przywłaszcza to czy tamto swojej pamięci, kiedy tę pamięć nagina do intencji, kiedy mistyfikuje czy nawet kłamie, jest to jedyna prawda o nim, jaką możemy poznać. Nasze prawdy o innych to zazwyczaj domniemania, przypuszczenia, hipotezy lub oceny, które są w istocie prawdami nie o tych, o których mówimy, ale o nas samych. Powiada Ludwik Wittgenstein: „Jestem moim światem”. Dodam: i z nikim niepodzielnym.”

Wiesław Myśliwski "Słowa jak okna", Tygodnik Powszechny 14 lipca 2013 nr 28(3340)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz